Palmyra to miasto w Syrii, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ostatnich miesiącach fanatycy z Państwa Islamskiego, którzy przejęli kontrolę nad miastem, mieli wysadzić w powietrze dwie rzymskie świątynie. Szef agendy syryjskich zabytków twierdzi, że teraz islamiści wysadzili łuk triumfalny, który według naukowców stanowił perłę wśród pozostałości z czasów rzymskich w Palmyrze.

Państwo Islamskie zagarnęło miasto w maju. Od tego czasu systematycznie niszczą zabytki, bo uważają, że są one bałwochwalstwem, niedozwolonym w islamie. W sierpniu wysadzili w powietrze świątynię Baal Shamin, a wkrótce później świątynię Bel, jedną z najlepiej zachowanych z czasów imperium rzymskiego.

UNESCO nazwało działalność Państwa Islamskiego zbrodniami wojennymi. Jednocześnie syryjscy eksperci zapewniali, że część zabytków z Palmyry udało się przenieść w bezpieczne miejsca.