Dzięki komputerom uniwersytetu stanu Kentucky, dopiero teraz izraelscy i amerykański uczeni zdołali go odczytać. Okazało się, że rękopis zawiera osiem pierwszych wierszy starotestamentowej Księgi Kapłańskiej.

Starsze od niego są jedynie rękopisy znalezione w latach 50. i 60. ubiegłego wieku w Qumran, również nad Morzem Martwym. Datuje się je od III wieku przed Chrystusem do I po Chrystusie. Natomiast najstarszy pełny tekst hebrajski Starego Testamentu zawiera kodeks z Aleppo. Przepisany w X wieku po Chrystusie w Galilei, był przechowywany w tym syryjskim mieście od XIV wieku aż do lat 50. zeszłego stulecia, kiedy został przemycony do Izraela.