Podczas spotkania wymieniono poglądy i doświadczenia, dotyczące roli publicznych mediów w erze cyfrowej. Rozmowa dotyczyła w szczególności nowelizacji polskiej ustawy medialnej, digitalizacji radia i praw do telewizyjnych transmisji sportowych.

EBU wyraziła zadowolenie z otwartej dyskusji. Obie strony zgodziły się utrzymać w przyszłości wszystkie kanały kontaktów. Europejska Unia Nadawców chce, aby Polskie Radio i Telewizja Polska nadal uczestniczyły we wszystkich jej przedsięwzięciach, tak, jak było do tej pory.

Była to pierwsza wizyta nowych prezesów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w siedzibie EBU.