Do takiego wniosku doszedł zespól Tony'ego Vernona, psychologa z kanadyjskiego University of Western Ontario. By rozstrzygnąć, co w większym stopniu decyduje o wykształceniu się silnej woli, Vernon zdecydował się na badania z udziałem 219 par bliźnią jednojajowych.

Ochotników poproszono o wypełnienie kwestionariuszy, badających, w jakim stopniu na kształtowanie się cech kojarzonych z silną wolą miało środowisko, a w jakim - geny. Jak się okazało, na rozwój cech takich jak nieugiętość, poświęcenie czy kontrola nad życiem największy wpływ miały geny. Kształtowały je w ponad połowie (52 proc.).

Badania ujawniły także, że silna wola cechowała częściej osoby ekstrawertywne, a rzadziej - neurotyczne i lękliwe. Autorzy badań podkreślają jednak, że nawet zamartwiające się osoby mogą popracować nad swoją silną wolą. Pomóc w tym mogą np. ćwiczenia z pozytywnego myślenia.