W ramach swoich badań naukowcy dokładnie przebadali cząsteczki uwięzione w skałach liczących sobie ponad 635 mln lat. Analiza chemiczna wykazała, że w skałach znajdują się ślady zmodyfikowanej wersji cholesterolu, która jest produkowana jedynie przez gąbki. To sugeruje, że zwierzęta były obecne na tych terenach jeszcze przed wielką epoką lodowcową, która nawiedziła Ziemię przed 630 mln lat. Odkrycie jest tym bardziej interesujące, ponieważ wielu naukowców sądziło, że to właśnie okres zlodowacenia stał się przyczynkiem do pojawienia się bujnego życia i skomplikowanych organizmów.

Teraz okazało się, że całkiem skomplikowane organizmy istniały jeszcze wcześniej. "Jest spore prawdopodobieństwo, że te gąbki były pierwszymi wielokomórkowymi zwierzętami, jakie pojawiły się na Ziemi" - mówi Roger Summons z Massachusetts Institute of Technology, współautor badań.

Pierwsze bakterie i organizmu komórkowe pojawiły się na ziemi ok. 2,5 mld lat temu. Najstarsze znane nam, widoczne, znalezione w skałach skamieniałości zwierząt liczą sobie 580 mln lat.

Wyniki odkryć naukowców z MIT ukazały się na łamach pisma "Nature" niemal tydzień przed 200. rocznicą urodzin Karola Darwina - uczonemu, któremu zawdzięczamy teorię ewolucji organizmów. Jak zauważają autorzy pracy, ich badania stanowią potwierdzenie tez Darwina, który postulował, że proste organizmy (takie jak np. gąbki) dały początek bardziej skomplikowanym.