W ostatnich latach prymatolodzy wielokrotnie udowodnili, że wiele, zdawałoby się, ludzkich cech posiadają także małpy naczelne. Są one zdolne do altruizmu, smutku (np. po utracie potomstwa) czy zazdrości. Teraz do tej listy należałoby dopisać zdolność odróżniania zła od dobra.

Takie stwierdzenie padło z ust prof. Frans de Waal, psycholog z Emory University w Georgii, podczas trwającej właśnie konferencji naukowej American Association for the Advancement of Science.

"Nie twierdzę, że naczelne są moralnymi istotami, jednak dysponujemy dostateczną ilością dowodów, że przestrzeganie zasad społecznych i podwaliny >ludzkiej moralności< znajdziemy i u innych zwierząt" wyjaśnia de Waal.

Podczas konferencji de Waal przytoczyła wyniki przeprowadzonego przez siebie eksperymentu z udziałem małp oraz naczelnych. W trakcie badania zwierzęta miały wykonać poleconą im czynność i dostawały w zamian jedzenie lub pochwałę opiekuna. Nie wszystkie jednak nagradzano tak samo - niektórzy "ochotnicy" otrzymywali nagrody większe, inni - mniejsze, a wyboru tego dokonywano zupełnie losowo.

Jak mówi de Wall, zwierzęta szybko orientowały się, że coś jest nie tak, i ostro sprzeciwiały się, gdy inne były traktowane lepiej i dostawały lepsze nagrody za wykonanie takiego samego zadania. Ostatecznie szykanowani podopieczni odmawiali współpracy i robienia tego, o co prosili eksperymentatorzy.

Z kolei inne badania wykazały, że szympansy chętnie pomagają innym, nawet jeśli nie jest oczywiste, że dostaną za to nagrodę. "W specjalnie zaprojektowanych doświadczeniach szympansy chętnie podawały pomocną dłoń zarówno ludziom, jak i swoim pobratymcom" - mówi de Waal. Badaczka dodaje, że prospołeczne zachowania można zauważyć także u kapucynek, które chętnie dzielą się jedzeniem z innymi.