Aktor został poproszony o to, gdy zwiedzał Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN w ramach promocji filmu "Anioły i demony", którego akcja częściowo toczy się właśnie w słynnym laboratorium w pobliżu Genewy. Znajdujący się tam akcelerator cząstek został uruchomiony 10 września ub.r., jednak dzień później nastąpiła awaria. Urządzenie ma wrócić do użytku w czerwcu.