Chciałbym aby obok zapisów merytorycznych dotyczących analizy bieżącej sytuacji zostały przedstawione również środki walki z kryzysem. Punktem wyjścia dla tegoż jest diagnoza, następnie środki zapobiegawcze oraz ratujące. Mam nadzieję, że w tym dokumencie została zawarta propozycja żeby do zminimalizowania objawów nadchodzącego kryzysu, opozycja z prezydentem podjęła wspólne działania z rządem.

Poza wszystkim mam nadzieję, iż zmieni się nie tylko merytoryczny program PiS, lecz także metoda prowadzenia polityki. I że ta metoda będzie polegała w większym stopniu na szukaniu tego, co wspólne z innymi partnerami politycznymi- szczególnie w najważniejszych sprawach dla Polaków. Póki co, ze względu na bezpieczeństwo państwa najistotniejsza jest sprawa gospodarcza, a nie bezrefleksyjna krytyka wszystkiego- co do tej pory było podstawową metodą działań PiS.