Słowniczek polityczny PO w roku 2009:

Spa - konferencja sprawozdawcza wyborcza

Saper - minister sprawiedliwości

Super - decyzje personalne premiera (ale tylko te nowe)

Sza cicho - decyzje personalne premiera (ale te mniej nowe)

Sapiens homo - Platforma

Sapać - prowadzić spór polityczny z Prawem i Sprawiedliwością

Spolegliwość - sojusz z SLD

Spłycanie - twierdzenie, że niewypłacanie pieniędzy z budżetu oznacza rzekomo "dziurę budżetową"

Spadanie - propozycja przedterminowych wyborów

Sapka - zmęczenie brzemieniem odpowiedzialności