Konieczne będzie między innymi pozyskanie nowych partnerów ekonomicznych. Obecnie Ukraina jest zależna od Rosji i trzeba zmienić - uważa Monika Kurtek. Poza tym Ukraińców czeka remont finansów publicznych, ograniczenie długu publicznego, czy choćby walka z korupcją. Poważnym problemem w przeprowadzaniu zmian będzie duże rozwarstwienie społeczeństwa, w którym są zarówno osoby bardzo bogate, jak i żyjące w skrajnej biedzie - dodała.

Ekonomistka uważa, że w dalekiej przyszłości dla Ukrainy korzystne byłoby przystąpienie do Unii Europejskiej. Jednak, żeby tak się stało, konieczne jest przeprowadzenie wielu trudnych reform, co pewnie zajmie wiele lat - ocenia ekspert.