Dodaje, że wszystko zależy od oceny polityki ZSRR, oceny sytuacji gospodarczej w kraju czy sytuacji międzynarodowej w ogóle. Profesor Friszke dodaje, że stan wojenny, za który Jaruzelski odpowiada, spowodował, że wiele osób zostało internowanych i skrzywdzonych. To był dramat historyczny, ale ja nie wiem, czy Polska mogła pójść w tym czasie lepszą drogą - mówi historyk.

Generał Wojciech Jaruzelski zmarł w warszawskim szpitalu w wieku 90 lat. Od trzech lat chorował na chłoniaka, nowotwór złośliwy. Przeszedł chemioterapię, jego stan zdrowia stale się pogarszał.
Generał Jaruzelski w czasach PRL był między innymi, premierem, przewodniczącym Rady Państwa i ministrem obrony narodowej. Odpowiedzialny za wprowadzenie w 1981 roku w Polsce stanu wojennego. Po transformacji ustrojowej w latach 1989-1990 był prezydentem wybranym przez Zgromadzenie Narodowe.