Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił odwołanie polskiego rządu na wyrok orzekający wielokrotne naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.