Odniósł się w ten sposób do sporu powstańców z MON o apel smoleński na obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego. Dodał, że może sobie wyobrazić uroczystości bez udziału wojska, ponieważ to nie asysta wojskowa nadaje godności i honoru powstańcom, lecz na odwrót.