Jeżeli uznamy, że posiedzenie nie zostało zamknięte, możliwe jest dokonanie reasumpcji głosowania. Marszałek Sejmu może także uznać, że w związku z naruszeniami prawa decyzje nie zostały podjęte i wówczas możliwe jest zwołanie kolejnego posiedzenia Sejmu. Ograniczone możliwości działania ma w tej sytuacji Senat. Normalnie izba wyższa może po prostu uchylić ustawę w całości, jednak w przypadku ustawy budżetowej Senat nie posiada takiego uprawnienia.

Jedyne, co może zrobić, to zgłosić do niej poprawki, które potem przyjmie lub odrzuci Sejm. Ostatecznie, po skierowaniu ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat do prezydenta, ten może skorzystać z prawa kontroli prewencyjnej i zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją na podstawie art. 224 ust. 2 konstytucji. Trybunał musi wydać orzeczenie w tej sprawie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku w trybunale.