W czasie, gdy pani minister Fedak przedstawiała swój projekt, było już po posiedzeniu prezydium klubu Platformy, więc nic w tej sprawie nie mogło być wczoraj uzgodnione z naszym klubem. Nie można więc powiedzieć, że mamy tu do czynienia z czymś, co ma jakkolwiek uzgodniony charakter.

Dobrze, że pani minister poszukuje wyjścia w trudnej sytuacji. Kompromis jest pożądany, ponieważ przy dość ortodoksyjnym stanowisku pana prezydenta może się okazać, że z dniem 1 stycznia 2009 żadna grupa zawodowa nie będzie mogła skorzystać z przywileju wcześniejszej emetury.

W tym sensie pozytywnie odbieram inicjatywę pani minister. Natomiast podkreślam, że nie skonsultowano tego projektu z klubem parlamentarnym PO. Dzisiaj o godzinie 16 odbędzie się spotkanie reprezentacji klubów parlamentarnych PO oraz PSL z udziałem pani minister Fedak i minister Hall, co też będzie okazją do wypracowania jednolitego stanowiska w tej sprawie.