Dyskusja dotyczyć będzie tego, czy błędem była bezgraniczna wiara w wolny rynek, czy ostatnie wydarzenia ekonomiczne doprowadzą do radykalnych przeobrażeń systemów gospodarczych wielu światowych mocarstw, czy też przywódcy polityczni ograniczą się jedynie do kosmetycznych zmian.

Debata zatytułowana "Czy kapitalizm się skończył?"" odbędzie się w czwartek 20 listopada w Auli A Collegium Civitas, niepaństwowej uczelni wyższej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk (Pałac Kultury, XII piętro). Początek o 17.30. Debatę poprowadzi szef EUROPY - Maciej Nowicki. Wstęp wolny.

Obszerna relacja z debaty opublikowana będzie w Tygodniku Idei EUROPA, ukazującym się w każdą sobotę wraz z DZIENNIKIEM.

Naomi Klein - kanadyjska dziennikarka, publicystka i działaczka społeczna. Jedna z najważniejszych postaci światowego ruchu alterglobalizacyjnego. Sławę przyniosła jej opublikowana w 2000 roku książka "No Logo" (wyd. pol. 2004), będąca ostrym pamfletem wymierzonym w wielkie międzynarodowe korporacje. W 2004 roku jej reportaż z wojny w Iraku przygotowany dla "Harper's Magazine" otrzymał nagrodę Jamesa Aronsona przyznawaną dziennikarzom zaangażowanym w walkę o sprawiedliwość społeczną. Współpracuje m.in. z "The Nation" oraz "The Guardian". Nakładem wydawnictwa MUZA SA w Polsce właśnie ukazała się jej najnowsza książka "Doktryna szoku".

Jan Krzysztof Bielecki - polityk, ekonomista. W latach 80. jeden z liderów środowiska gdańskich liberałów. Od końca 1980 roku był ekspertem ekonomicznym NSZZ "Solidarność". W 1990 roku założył wspólnie z Donaldem Tuskiem i Januszem Lewandowskim, Kongres Liberalno-Demokratyczny. Poseł na Sejm w latach 1989-1993, premier RP w roku 1991. Po upadku rządku Hanny Suchockiej wycofał się z czynnej polityki. W 1993 roku został jednym z dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 2003 roku pełni funkcję prezesa zarządu Banku Pekao SA.