Przyjęcie ustawy oznacza, że w 2009 r. do szkoły podstawowej trafią sześciolatki urodzone od 1 stycznia do 30 kwietnia 2003 r., których rodzice wyrażą taką wolę.

Rodzice dzieci, które urodziły się od 1 maja do 31 grudnia 2003 r., mogą wnioskować, aby ich dziecko poszło do szkoły, ale dyrektor może im odmówić. Przyczyną odmowy może być fakt, że np. dziecko nie chodziło do przedszkola lub w szkole nie ma już miejsc dla sześciolatków.

Platformie Obywatelskiej w ostatniej chwili udało się uzyskać poparcie SLD dla projektu ustawy. Warunkiem było jego zmodyfikowanie pod dyktando Lewicy. Dotyczy to zwłaszcza przepisów zezwalających na przekazywanie małych szkół np. stowarzyszeniom lub fundacjom. Wprowadzono granicę - ten przepis będzie dotyczyć jedynie tych szkół, które nie liczą więcej niż 70 uczniów.

Ale dzięki temu kompromisowi SLD pomoże rządowi odrzucić ewentualne prezydenckie weto. Bo o zablokowanie ustawy prosi Lecha Kaczyńskiego Solidarność.