Kandydatura Marka Bierrnackiego, byłego szefa MSWiA "wydaje się uczciwa" - powiedział poseł Sebastian Karpiniuk. Według niego, Biernacki jest osobą "zaufania społecznego", "co do którego nie ma najmniejszych wątpliwości, że będzie sumiennie i rzetelnie prowadził komisję".

Sprawą powołania komisji śledczej ds. śmierci Olewnika Sejm ma się zająć na najbliższym posiedzeniu. "Powołamy, mam nadzieję, już bez żadnych wątpliwości, 7-osobową komisję śledczą" - powiedział Karpiniuk.

Według projektu uchwały uzgodnionego przez wszystkie kluby w Sejmie, komisja ma zbadać prawidłowość działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Zbada również prawidłowość działań Służby Więziennej, policji i prokuratury w zakresie wykonywania aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec osób aresztowanych lub skazanych w postępowaniach karnych związanych ze sprawą porwania i zabójstwa Olewnika.

>>> Są wątpliwości, czy komisja coś ustali

Olewnika - syna mazowieckiego biznesmena - porwano w 2001 roku. Rodzina zapłaciła nawet 300 tysięcy euro okupu za jego uwolnienie; jak się później okazało, Krzysztof Olewnik już wtedy nie żył; jego ciało zakopano. Rodzina ma największe pretensje do władz o to, że przez kilka pierwszych lat śledczy uznawali, iż mężczyzna jest wolny i sfingował uprowadzenie.

Sąd Okręgowy w Płocku 31 marca 2008 roku skazał 10 oskarżonych w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Olewnika. Trzech z nich popełniło w więzieniu samobójstwa.