Lech Kaczyński, wiceprzewodniczący zespołu ds. pluralizmu związkowego, nie ma wątpliwości, że jego stolik wywalczy, co będzie chciał. Ale inne? I jaką trzeba będzie za to zapłacić cenę? Słucha Józef Ślisz, współorganizator NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

>>. Zobacz. Kwaśniewski do Wałęsy: Będziemy robić to razem

Przedłuża się oczekiwanie na koniec obrad Okrągłego Stołu. Minister przemysłu Mieczysław Wilczek zapewnia Lecha Wałęsę, że zawsze był po jego stronie, a Czesław Kiszczak proponuje naradę wojenną. Chodzi o OPZZ, które grozi wyjściem z sali. Jego przewodniczący Alfred Miodowicz domaga się przemawiania jako trzeci po Wałęsie i Kiszczaku.

>>> Zobacz. Frasyniuk: To się skończy jak 13 grudnia

Jarosław Kaczyński zasiadał w zespole ds. reform politycznych. W październiku 1988 roku, gdy robiono pierwsze przymiarki do negocjacji, wpisany był nawet na listę osób delegowanych do głównych obrad. Na filmie rozmawia z Henrykiem Wujcem, jednym z najbardziej pracowitych działaczy "Solidarności".

>>> Zobacz. Helena Łuczywo: Zapiszę się do KPN