"Niestety, jak wiele razy w takich sytuacjach, na posiedzenie nie zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych, co w aktualnej sytuacji niepokojów i napięć w policji, naszym zdaniem, jest niedopuszczalne" - podkreślił szef NSZZ Policjantów Antoni Duda.

Zapowiedział, że w imieniu służb działających w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych złoży protest do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz do przewodniczącego komisji Marka Biernackiego.

>>> Protest policjantów: nie będą dawać mandatów

Dlaczego związkowcy w mundurach chcieli wziąć udział w pracach komisji? Bo MSWiA wyda w tym roku ok. 1,2 mld zł mniej na potrzeby policji czy straży granicznej, niż pierwotnie zaplanowano.

Z tej kwoty najwięcej, bo 1 mld zł, odnosi się do części budżetu dotyczącej spraw wewnętrznych; ograniczono wydatki policji (802 mln), Straży Granicznej (138 mln), Biura Ochrony Rządu (21 mln) i Państwowej Straży Pożarnej (13 mln).

Związkowcy służb mundurowych nie zgadzają się także na przygotowywany przez MSWiA projekt ustawy emerytalnej. Obecnie emerytura przysługuje im już po 15 latach - w wysokości 40 procent podstawy uposażenia. Rząd chce wydłużyć okres ich pracy do 25 lat.