Jego zdaniem Sojuszu powinien wypracować nową strategię współpracy z Rosją. "Teraz Rosja dezawuuje rolę NATO i blokuje polityczne rozszerzenie Sojuszu o nowe państwa" - zaznaczył Kowal. Zasugerował, że polska dyplomacja powinna aktywne włączenie się w budowanie nowej koncepcji działania Sojuszu i chłodno ocenić rolę NATO w Europie Środkowej i Wschodniej.

>>> Minister Klich: NATO nie ma zaufania do Rosji

"Słuszne idee, brak konkretów" - tak ocenił szczyt w Krakowie Janusz Zamke z klubu Lewicy. "Dyskutowano trudne kwestie, takie jak m.in. określenie głównych kierunków aktywności NATO, z większym naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne i na walkę z cyberterroryzmem. Są to ogólnie słuszne idee, natomiast jakby dość słabo oprzyrządowane, jeśli chodzi o konkrety" - doprecyzował poseł Lewicy.