"Wtedy sojusznicy muszą odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z tym zaufaniem, którego w stosunkach między NATO a Rosją w tej chwili nie ma. Rosja musi zapracować na odbudowę swojego zaufania, tak dramatycznie podważonego podczas interwencji w Gruzji" - powiedział Bogdan Klich.

>>> Po co zwołano szczyt NATO w Krakowie?

Zdaniem ministra obrony narodowej, dotychczasowa współpraca NATO z Rosją, która była prowadzona od połowy lat 90. nie sprawdziła się. Do tej pory z Rosją porozumiewała się Rada NATO, czyli najważniejszy organ decyzyjny Sojuszu.

Nie wiadomo jeszcze, jak zmienią się kontakty z Moskwą. Założenia nowych zasad współpracy mamy poznać w kwietniu, na kolejnym szczycie NATO.