Dlaczego nasze obligacje nie są już atrakcyjne dla zagranicznych instytucji finansowych? Większość z nich to długoterminowe papiery dłużne. "A nikt nie chce już kupować obligacji na pięć lat. Dziś wszyscy chcą je na pół roku, maksymalnie trzy kwartały" - wyjaśnia polityk PO.

>>> Rosną zagraniczne długi Polski

A na rynku są gracze, którzy takie papiery oferują. Co więcej, dokładają do tego wyższe niż Polska oprocentowanie. Donald Tusk nazywał w czwartek w Sejmie takie praktyki lichwiarskimi. "Kto chce, żeby z Polski zrobić taką firmę, która pójdzie w hazard i będzie za lichwiarskie ceny sprzedawała papiery dłużne?' - pytał premier.

Polska musi w tym roku pożyczyć na rynkach 155 mld zł. Na taką sumę wyemituje obligacje i bony skarbowe. Dlaczego to taka wielka suma, skoro tegoroczny deficyt budżetowy to tylko 18 mld zł? Jak mówią przedstawiciele rządu, w tym roku 22 mld zł musi pójść z budżetu do OFE, a ponad 110 mld to zobowiązania z lat poprzednich, które rząd musi regularnie spłacać.