Wśród wytycznych powtarzają się wydawane już wcześniej, by - jeśli nie ma żadnych nowych okoliczności - pokrzywdzony był przesłuchiwany tylko raz oraz by zawsze informować pokrzywdzonego o jego uprawnieniach.

"Bronimy praw podsądnych do obrony, ale nie mogą one dominować nad prawami pokrzywdzonego" - mówił dziś Czuma podczas poświęconej pomocy ofiarom przestępstw oficjalnej prezentacji wytycznych na konferencji naukowej w ministerstwie. Wytyczne mają być egzekwowane w prowadzonych kontrolach od 15 marca.

>>> Czuma chce zapędzić prokuratorów do pracy

"Bywa często, że pokrzywdzeni są traktowani przez prowadzących postępowania jako - przepraszam za wyrażenie - materiał dowodowy. Funkcjonariusze traktują takie osoby instrumentalnie, zdarza się, że ofiara jest intruzem, a powinna być przecież pełnoprawną stroną postępowania" - mówił minister.

Na pierwszy plan wysunął Czuma wytyczną nr 12: "Nie wolno lekceważyć informacji o zagrożeniu pokrzywdzonego i jego najbliższych ze strony sprawcy". Dlatego minister-Prokurator Generalny nakazuje częstsze stosowanie wobec sprawców zakazu zbliżania się do jego ofiar. Prokuratorzy mieliby też częściej występować o to w swych wnioskach co do kary przed sądem.

Minister uczulił też prokuratorów, by reagowali, gdy pokrzywdzony jest pytany przed sądem o sprawy niezwiązane z istotą procesu, a naruszające jego godność - np. o życie intymne.