Włodzimierz Cimoszewicz od marca - kiedy Polski rząd ogłosił, że będzie on kandydował na sekretarza generalnego Rady Europy - odwiedził m.in. Hiszpanię, Armenię, Gruzję, Azerbejdżan, Włochy, Turcję oraz Rosję. Ponadto w kwietniu została uruchomiona strona internetowa prezentująca sylwetkę i program Cimoszewicza. Potencjalnym elektorom rozesłano też materiały promujące polskiego kandydata.

>>> Zmalały szanse na wybór Cimoszewicza

Cimoszewicza wspierają premier Donald Tusk, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a także byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Zarówno szef rządu, jak i szef MSZ wystosowali listy do swoich odpowiedników w państwach członkowskich Rady Europy, prezentujące naszego kandydata.

>>> Cimoszewicz: Doceniono moje kompetencje

Rada Europy to organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa Europy, zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.