Rząd pracował dzisiaj nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji "Planu prywatyzacji na lata 2008-2011". Program, przygotowany przez ministra skarbu Aleksandra Grada, zakładał przychody z prywatyzacji w wysokości 36,7 miliardów złotych do końca 2010 roku.

>>> Rząd pobudzi budżet prądem

Lista kluczowych projektów obejmowała między innymi sektor energetyki i chemii oraz sprzedaż części udziałów Skarbu Państwa w spółkach giełdowych, w tym od 10 do 41 procent akcji KGHM oraz części akcji Lotos. "Uznaliśmy, że w przypadku kilku firm jesteśmy zdecydowani dokonać częściowej sprzedaży udziałów Skarbu Państwa, ale z zachowaniem kontroli ze strony Skarbu Państwa" - stwierdził Tusk.