>>>Notowania partii Tuska lecą w dół

"Zdecydowanie dobrze" działalność rządu ocenia tylko 1 proc. respondentów,
"raczej dobrze" mówi o rządzie 27 proc. badanych,
"raczej zły" to opinia 39 proc. Polaków,
"zdecydowanie zły" tak gabinet Tuska ocenia a 23 proc. pytanych.

Przy czym odsetek osób pozytywnie oceniających prace rządu zmniejszył się w porównaniu do sondażu z lipca o 3 punkty proc, o 1 punkt proc. zwiększyła się natomiast liczba krytyków gabinetu Donalda Tuska.

Dobrze pracę rządu oceniają sympatycy PO (65 proc.) i SLD (43 proc.) oraz badani o poglądach centrowych (centrolewicowych - 48 proc. i centroprawicowych - 37 proc.).

Z dezaprobatą o rządzie Tuska mówi najczęściej elektorat PiS (88 proc.) oraz respondenci o poglądach lewicowych (70 proc.). Ocena rządu Tuska jest tym wyższa, im wyższe wykształcenie badanych. Częściej niż pozostali dobrze o działalności obecnej Rady Ministrów mówią mieszkańcy największych aglomeracji - powyżej 500 tys. mieszkańców (39 proc.).

Na pytanie "czy Donald Tusk dobrze wypełnia obowiązki premiera" 3 proc. badanych odpowiada "zdecydowanie tak", 35 proc. - "raczej tak", 32 proc. - "raczej nie", a 19 proc. - "zdecydowanie nie". Liczba badanych źle oceniających pracę samego premiera wzrosła o 4 punkty proc.

Notowania premiera pogarszają się już drugi miesiąc z rzędu. W sierpniu, podobnie jak w lipcu, spadł odsetek Polaków, którzy dobrze oceniają jego działalność (o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego miesiąca). Jednocześnie wzrosła liczba badanych oceniających pracę premiera źle (o 4 punkty procentowe).

czytaj dalej


Również ocena działalności Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta pogorszyła się w porównaniu z lipcem - o 3 punkty procentowe spadł odsetek respondentów dobrze oceniających pracę prezydenta.

Na pytanie "czy Lech Kaczyński dobrze wypełnia obowiązki prezydenta" 4 proc. badanych odpowiada "zdecydowanie tak", 16 proc. - "raczej tak", 36 proc. - "raczej nie", a 34 proc. - "zdecydowanie nie".

Pozytywna ocena prezydenta wzrasta wraz z zainteresowaniem respondentów polityką. Z aprobatą o działalności prezydenta wypowiadają się najczęściej sympatycy PiS (68 proc.) oraz badani o poglądach prawicowych (39 proc.). Niezadowoleni z pracy prezydenta są najczęściej zwolennicy PO (82 proc.), PSL (91 proc.) oraz SLD (84 proc.), a także ankietowani o poglądach lewicowych (88 proc.) i centroprawicowych (80 proc.).

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 6-9 sierpnia 2009 r.