Tuż przed 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej Sejm przyjął przez aklamację specjalną uchwałę, w której oddał hołd jej ofiarom i bohaterom: żołnierzom, ludności cywilnej, "wszystkim, którzy polegli i walczyli w imię wolności Ojczyzny".

>>> Rosja: Niemcy też odpowiadają za Katyń

W uchwale przypomniano, że II wojna światowa rozpoczęła się 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę, a wkrótce potem, 17 września, w wyniku układu Ribbentrop-Mołotow, w granice II Rzeczpospolitej wkroczyły wojska ZSRR.

Sejm wezwał też, do "szczególnego szacunku dla prawdy historycznej i przeciwstawienia się próbom rozmywania odpowiedzialności za dramat milionów obywateli Europy i świata".

"Tragedia II wojny światowej otworzyła w dziejach Europy nowy rozdział, w którym dzięki pojednaniu pokój i współpraca stały się fundamentem zjednoczonej, demokratycznej Europy" - głosi sejmowa uchwała. Wyrażono w niej też wdzięczność tym, którzy "przyczynili się w ostatnim półwieczu do zachowania pokoju, którego gwarantem są dziś Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki".