Wiceszefami komisji zostali: Jerzy Polaczek (Polska Plus), który zasiada w komisji z ramienia klubu PiS; Wojciech Saługa (PO); Sławomir Kopyciński (Lewica) i Marian Starownik (PSL).

Komisja, która została powołana przez Sejm w piątek rano, liczy 17 posłów. Jej pierwsze posiedzenie otworzył marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który zapowiedział, że do komisji trafią m.in. projekty ustaw: o Funduszu Pomocy Ofiarom Katastrof, o zapobieganiu skutkom powodzi, a także projekt uchwały i pakiet ws. ochrony przeciwpowodziowej przygotowany przez klub PiS.

Komorowski dodał, że zapewne decyzją Sejmu jeszcze w piątek do komisji zostanie skierowany rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Marszałek powiedział, że liczy na zgodną i w miarę szybką pracę komisji.

"Powódź jeszcze trwa, ale już w większości kraju mamy do czynienia raczej z mechanizmem nie obrony przed powodzią, ale działaniem już popowodziowym, odbudowy popowodziowej" - powiedział Komorowski.