Obraz premiera skonstruowany został na podstawie zestawu 17 par przeciwstawnych stwierdzeń, opisujących jego cechy fizyczne, walory intelektualne, cechy temperamentu, umiejętności komunikacyjne i perswazyjne oraz zdolności przywódcze. Zadaniem respondentów było wskazanie tych cech, które według nich najlepiej charakteryzują Donalda Tuska.

Według 65 proc. respondentów premier jest sympatyczny (23 proc. ma przeciwne zdanie); 62 proc. badanych uważa go za inteligentnego (zdaniem 29 proc. Tusk nie wyróżnia się inteligencją); 61 proc. stwierdziło, że jest on przystojny (20 proc. uważa, że szef rządu ma złą prezencję).

Obok tych pozytywów ankietowani widzą w premierze również negatywne cechy: 60 proc. z nich jest zdania, że premier mówi niejasno i unika konkretów (dla 30 proc. mówi jasno w sposób odpowiedzialny); dla 65 proc. badanych na słowach szefa rządu nie można polegać, bo dużo mówi, a mało robi (17 proc. jest zdania, że jeśli Tusk coś obiecuje, będzie do tego dążył).

Badanie przeprowadzono w dniach 2-8 czerwca 2011 roku na liczącej 1164 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.