Dobrze o pracy Sejmu wypowiedziało się w lutym o 1 punkt proc. mniej ankietowanych niż w poprzednim sondażu, przeprowadzonym w styczniu.

Negatywnie pracę Sejmu oceniło o 4 punkt proc. więcej badanych niż w poprzednim sondażu. 16 proc. ankietowanych nie wyraziło zdania w tej sprawie.

O funkcjonowaniu Senatu z dezaprobatą wypowiedziało się w lutym 46 proc. respondentów, czyli o 1 punkt proc. mniej niż w styczniu. 25 proc. pozytywnie oceniło pracę senatorów - o 3 punkty proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu; 29 proc. badanych nie wypowiedziało się w tej sprawie.

CBOS podaje, że opinie o działalności Sejmu i Senatu zależą od oceny własnych warunków materialnych - im lepsza sytuacja ekonomiczna ankietowanych, tym częstsze są opinie pozytywne. Ponadto o działalności Senatu dobre zdanie częściej mają osoby z wykształceniem średnim i wyższym niż gorzej wykształcone.

64 proc. ankietowanych źle ocenia pracę Sejmu, 20 proc. wystawia mu ocenę pozytywną - wynika z sondażu CBOS. Negatywne oceny przeważają też w stosunku do Senatu. Uznanie dla pracy prezydenta wyraziło 65 proc. respondentów, negatywnie oceniło ją - 22 proc.We wszystkich potencjalnych elektoratach - podaje CBOS - negatywne opinie o funkcjonowaniu Sejmu przeważają nad pozytywnymi; o ile wśród wyborców PO, którzy mają najlepsze zdanie o działalności izby niższej, przewaga ta jest niewielka, o tyle wśród zwolenników PSL, Ruchu Palikota, PiS i SLD - co najmniej dwuipółkrotna.

Notowania prezydenta Bronisława Komorowskiego nieznacznie się poprawiły w porównaniu ze styczniem. Pozytywną ocenę jego pracy wystawiło o 2 punkty proc. więcej ankietowanych niż w ubiegłym miesiącu; poziom ocen negatywnych nie zmienił się od stycznia. 13 proc. respondentów nie wypowiedziało się w tej sprawie.

Według CBOS prezydent jest lepiej oceniany przez osoby mające co najmniej 45 lat niż przez młodszych obywateli; pozytywne opinie są także tym częstsze, im wyższe dochody per capita i lepsza ocena własnych warunków materialnych; o pracy głowy państwa lepiej wypowiadają się badani o poglądach lewicowych niż ci, którzy określają je jako centrowe lub prawicowe.

Działalność prezydenta najlepiej oceniają potencjalni wyborcy PO (91 proc. opinii pozytywnych) oraz PSL (82 proc.), a w dalszej kolejności sympatycy Ruchu Palikota (69 proc.) oraz zwolennicy SLD (66 proc.). Najbardziej krytycznie nastawiony jest elektorat PiS, jednak także wśród wyborców tej partii niemal połowa (49 proc.) wypowiada się pozytywnie o działaniach prezydenta.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 3-9 lutego 2012 r. na liczącej 999 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.