61 proc. badanych źle ocenia działania rządu Donalda Tuska, dobrze - 28 proc. - wynika z lutowego sondażu CBOS. Niezadowolonych z tego, że premierem jest Donald Tusk jest 50 proc. ankietowanych, zadowolonych - 37 proc.

Według CBOS, 38 proc. ankietowanych zdeklarowało się jako przeciwnicy rządu, 32 proc. jako jego zwolennicy, a 28 proc. - obojętni. 2 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk było w lutym o 3 punkty proc. mniej niż w styczniu, z kolei niezadowolonych było o 8 punktów proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. Od stycznia o 5 punktów procentowych - do 13 proc. - spadła też liczba ankietowanych, którzy nie mają sprecyzowanego zdania na ten temat.

W ciągu ostatniego miesiąca pogorszyły się także notowania rządu. W lutym respondentów, którzy dobrze ocenili pracę nowego gabinetu Tuska, było o 4 punkty proc. mniej niż w styczniu. Z kolei ankietowanych, którzy działalność rządu oceniają źle było o 10 punktów proc. więcej niż w poprzednim sondażu. O 6 punktów proc. - do 11 proc. - spadła liczba badanych bez wyrobionego zdania na ten temat.

W lutym grupa przeciwników rządu zwiększyła się o 7 punktów proc., a jego zwolenników zmniejszyła się o 4 punkty proc. w stosunku do stycznia. O 1 punkt proc. spadała liczba respondentów obojętnych wobec obecnego gabinetu. Ponadto o 2 punkty procentowe zmalała liczba osób niezdecydowanych w tej kwestii.

Zdaniem 32 proc. badanych polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej kraju (o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu). Przeciwnego zdania jest 58 proc. (o 4 punkty proc. więcej) a 10 proc. nie ma zdania na ten temat.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 3-9 lutego na liczącej 999 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.