63 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Bronisława Komorowskiego, a 24 proc. źle. Z kolei działalność Sejmu podoba się 23 proc. respondentów, a krytycznie ocenia ją 61 proc. - wynika z marcowego sondażu CBOS.

Pracę Sejmu dobrze ocenia w marcu o 3 punkty proc. więcej ankietowanych niż w lutym. Z kolei negatywnie o działalności Sejmu wypowiedziało się o 3 punkty proc. mniej badanych niż w poprzednim sondażu. 16 proc. respondentów nie miało zaś zdania w tej sprawie.

O funkcjonowaniu Senatu z dezaprobatą wypowiedziało się w marcu 46 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z lutowym sondażem). 26 proc. ankietowanych, czyli o 1 proc. więcej niż w poprzednim badaniu dobrze oceniło pracę senatorów. 28 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii.

CBOS zwraca uwagę, że działalność Sejmu i Senatu lepiej oceniają osoby z wyższym wykształceniem i znajdujące się w dobrej sytuacji materialnej. Ponadto - jak pokazuje badanie - nieco lepiej wypowiadają się o parlamencie badani najczęściej praktykujący religijnie.

CBOS podaje, że notowania prezydenta są stabilne. Pozytywną ocenę pracy Komorowskiego wystawiło w marcu o 2 punkty proc. mniej ankietowanych niż w lutym, a źle pracę prezydenta oceniło zaś o 2 punkty proc. więcej badanych niż w poprzednim miesiącu. 13 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

CBOS podkreśla, że na ocenę działalności prezydenta w pewnym stopniu wpływa wiek, a także deklarowane poglądy polityczne. Krytyczne nastawienie do pracy Komorowskiego relatywnie częściej deklarują najmłodsi respondenci oraz osoby o prawicowej orientacji politycznej.

Ponadprzeciętnie często - jak podaje CBOS - z uznaniem o działalności prezydenta wypowiadają się zwolennicy PO i PSL, a także potencjalni wyborcy SLD, z kolei najbardziej podzieleni i jednocześnie krytyczni w ocenach są sympatycy PiS.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-14 marca 2012 roku na liczącej 1015 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.