Przedstawiłem panu premierowi (Millerowi - PAP) te ramowe propozycje, które ustaliśmy wraz z panem premierem Pawlakiem, które będą podstawą do projektu rządowego i powiedziałem (...), że ten ostateczny kształt projektu bierze pod uwagę rozmowy, które przeprowadziłem zarówno w tymi środowiskami niepolitycznymi, głównie kobiecymi, ale i partiami politycznymi - mówił Tusk po spotkaniu z Millerem.

Jak podkreślił, zaakceptował wraz z Pawlakiem m.in. kilka bardzo konkretnych propozycji SLD w odniesieniu do ewentualnych zmian w wieku emerytalnym. Przyznał, że akceptacji nie zyskały wszystkie postulaty Sojuszu. To nie jest projekt SLD, to jest projekt rządowy, natomiast liczę na wsparcie tego projektu. Uważam, że z punktu widzenia interesów Polski dobrze byłoby budować możliwie szeroki konsensus wokół tego rzeczywiście kompromisowego projektu - zaznaczył Tusk.

Miller powiedział, że gdyby kształt reformy zależał od SLD, Sojusz zaprezentowałby inne rozwiązania. Ale umówiliśmy się na dalszy dialog i dalszą dyskusję i w czwartek w następnym tygodniu pan premier Tusk spotka się z całym klubem i będziemy tę dyskusję kontynuować - powiedział szef Sojuszu.