W październiku chęć głosowania na PO wyraziła nieco ponad jedna czwarta zdeklarowanych uczestników wyborów (28 proc.). W porównaniu z wrześniowym sondażem oznacza to spadek o 3 punkty proc., natomiast od sierpnia - o 8 punktów.

Na drugim miejscu w rankingu partii politycznych znajduje się PiS, na które chce głosować prawie jedna czwarta wyborców zapowiadających udział w wyborach (24 proc.). W stosunku do września oznacza to wzrost o 1 punkt proc., a do sierpnia o 2 punkty.

CBOS zwraca uwagę, że w notowaniach PiS można zauważyć w ostatnich dwóch miesiącach minimalny trend wzrostowy, także z dłuższej perspektywy - ostatnich czterech miesięcy - widać, że liczba zwolenników tego ugrupowania jest teraz wyższa niż w pierwszym półroczu tego roku.

Wyniki pozostałych ugrupowań nie zmieniły się w porównaniu z wrześniowym sondażem: chęć oddania głosu na SLD deklaruje 8 proc. badanych, a na PSL 5 proc. Poniżej wyborczego progu znalazłby się natomiast Ruch Palikota (4 proc.) i Solidarna Polska (3 proc.).

W październiku na Nową Prawicę Janusza Korwin-Mikkego oraz Polską Partia Pracy głos chciało oddać po 1 proc. ankietowanych zamierzających wziąć udział w wyborach.

>>>Czytaj też: PiS triumfuje w sondażu. Takiej przewagi nie miał od lat

Ośrodek zauważył, że istotną zmianą w porównaniu z ubiegłym miesiącem jest dalszy wzrost liczby wyborców niezdecydowanych.

W październikowym badaniu prawie jedna czwarta osób, które chciałyby wziąć udział w głosowaniu (24 proc.), zadeklarowała, że nie wie, komu udzieliłaby poparcia. W porównaniu z wrześniem odsetek wyborców niezdecydowanych zwiększył się o 3 punkty, a od sierpnia - o 8 punktów. Liczba niezdecydowanych wyborców jest obecnie najwyższa od czasu wyborów w 2011 roku.

Udział w wyborach zadeklarowało 59 proc. ankietowanych (bez zmian w stosunku do wrześniowego sondażu); na pewno w głosowaniu nie wzięłoby udziału 24 proc. badanych (o 2 punkty proc. mniej niż we wrześniu). Zdania w kwestii pójścia na wybory nie miało 17 proc. (o 2 punkty proc. więcej niż w poprzednim sondażem).

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 października na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.