Jak wynika z sondażu CBOS, poziom zaufania do prezydenta nie zmienił się w porównaniu do wrześniowego badania. Nieufność wobec Komorowskiego deklaruje 13 proc. badanych (1 pkt. proc. mniej w porównaniu do września).

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się polityk SLD Ryszard Kalisz, któremu ufa 48 proc. ankietowanych. Nie ufa mu 19 proc. pytanych.

Na kolejnym miejscu uplasował się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, do którego zaufanie deklaruje 46 proc. badanych. 18 proc. deklaruje nieufność wobec szef polskiej dyplomacji.

Wicepremierowi i prezesowi PSL Waldemarowi Pawlakowi ufa 43 proc. pytanych w sondażu, nie ufa mu 25 proc. ankietowanych.

Piąte miejsce w rankingu zaufania zajął premier Donald Tusk - ufa mu 38 proc. badanych. Natomiast u 43 proc. respondentów szef rządu nie wzbudza zaufania.

Największą nieufność wśród ankietowanych wzbudza Janusz Palikot - nie ufa mu 51 proc. Zaufaniem obdarza go natomiast 26 proc. pytanych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-10 października 2012 r. na liczącej 1007 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.