Największym problemem samorządów jest asymetria między ich zadaniami, a niedostatecznym finansowaniem - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas debaty poświeconej samorządom. Dodał jednocześnie, że samorządy były i są wielkim osiągnięciem ustrojowym. W konferencji "Samorząd Terytorialny w Polsce w świetle budżetu państwa na 2013 rok", która odbywa się w poniedziałek w Sejmie, bierze udział ponad 100 samorządowców z całego kraju.

Mamy sytuację, w której dochodzi do radykalnej asymetrii między uprawnieniami, zobowiązaniami samorządów, a ich finansowaniem. Ta asymetria jest najpoważniejszym problemem, przed którym stoją samorządowcy i polskie życie społeczne - ocenił Kaczyński.

Według lidera PiS stan polskiego państwa, podobnie jak stan samorządów jest niezadowalający. Sprawy polskie wymagają dzisiaj poważnego zastanowienie, dyskusji, sformułowania alternatywy - ocenił.