Obecnie istnieje przepis przewidujący karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat dla osoby, która publicznie znieważyła lub poniżyła organ konstytucyjny RP. Rada ministrów uchyliła ten przepis. Przepisy dotyczące znieważenia prezydenta pozostają bez zmian.

Wszystko po sprawie kibiców Jagiellonii Białystok, ukaranych za obelgi pod adresem premiera Donalda Tuska z maja 2011 roku.

Przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku kibice wykrzykiwali między innymi: Donald, matole, twój rząd obalą kibole. Policja zatrzymała wtedy 43 osoby. Część z nich ukarano grzywnami. Premier zapowiedział, że zaproponuje zmianę kodeksu karnego, który chroni organa konstytucyjne przed poniżaniem mocniej niż każdego innego obywatela.

W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu rządu czytamy, że powodem zmian w kodeksie jest powszechne uznanie prawa do krytyki organów demokratycznego państwa i pełnego wyrażania poglądów na temat ich funkcjonowania. Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa wymaga, aby granice dopuszczalnej krytyki dotyczące polityków były szersze niż w przypadku osób prywatnych.

- Wolność wypowiedzi w sprawach publicznych nie może być naruszana. Interes państwa wymaga prowadzenia nieskrępowanej, otwartej debaty politycznej - czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.