PiS - 43 procent, PO - 32 procent. To wyniki poparcia dla partii według najnowszego sondażu TNS Polska dla "Wiadomości" TVP1.

Na trzecim miejscu jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, który cieszy się poparciem 12 procent badanych. SLD stracił punkt procentowy w porównaniu z badaniem z lipca. Na miejsce w Sejmie może liczyć także Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 5 procent ankietowanych. W lipcu PSL popierało 2 procent respondentów.
22 procent respondentów nie chce wziąć udziału w wyborach, a 35 procent nie wie, na kogo zagłosuje.

Do Sejmu nie dostałby się za to Ruch Palikota, który popiera 3 procent badanych. W podobnej sytuacji są: Nowa Prawica z poparciem 2 procent oraz Solidarna Polska i Polska Jest Najważniejsza, na które chce głosować co setny badany.

Sondaż przeprowadzono 13 sierpnia na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski. Podstawą procentowania są osoby, które deklarują chęć udziału w wyborach i są zdecydowane, na kogo oddać głos.