Wcześniejsze informacje mówiły o tym, że komisja w nocy będzie sukcesywnie podawać wyniki głosowania z 30, 60 i 90 procent obwodowych komisji wyborczych.

W Areszcie Śledczym przy ulicy Kocjana w Warszawie frekwencja wyniosła 100 procent. Za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz głosowało tam ponad 51 procent uprawnionych. Najniższa frekwencja jak do tej pory była w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów i wyniosła 7,18 procent. Tam za odwołaniem prezydent głosowało tam ponad 93 procent uprawnionych.

Ostatnie dane sondażowe TNS o mówią, że frekwencja wyniosła 26,8 procent. Spośród uczestników referendum 94,7 procent zagłosowało za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz.