Podczas debaty o kulturze z cyklu "Alternatywa" Jarosław Kaczyński podkreślił ważność sztuki służącej wspólnocie. Jego zdaniem obecnie w tej dziedzinie sytuacja jest w Polsce zła i trzeba to zmienić. Jednocześnie prezes PiS zaznaczył, że wolność sztuki jest wartością fundamentalną. Prezes PiS opowiedział się za państwowym mecenatem w dziedzinie kultury. W szkołach powinien być według niego realizowany program, który będzie budował potrzebę obcowania ze sztuką wyższą.

Na razie takiego programu nie ma i zdaniem Jarosława Kaczyńskiego różnica między ilością zajęć odnoszących się do sztuki w polskich szkołach średnich i szkołach w państwach zachodnich jest miażdżąca na niekorzyść Polski. Według Jarosława Kaczyńskiego w dziedzinie sztuki najbardziej przystępnej, co nie znaczy, że niskiej, która najbardziej wpływa na społeczną świadomość mamy do czynienia z silnym elementem zaplanowanej i być może koordynowanej destrukcji.

Jarosław Kaczyński powiedział, że tego rodzaju sztuce środki państwowe służyć nie mogą, i choć nie zakazana to ma to by sfera prywatna. Jednocześnie podkreślił, że musi uzyskać wsparcie bardzo znaczące to wszystko w kulturze, co obecnie jest odsuwane na margines. Według prezesa PiS państwo musi zadbać o to, by ludzie wszystkich dziedzin polskiej sztuki mogli normalnie żyć. Jarosław Kaczyński proponuje stworzenie programów, by osoby o tego rodzaju kwalifikacjach mogły otrzymywać zatrudnienie, by ich dzieła były kupowane.

Na obecny stan kultury, w tym języka, teatru i sztuk plastycznych narzekał także Jerzy Zelnik. Aktor podkreślił, że wychował się na teatrze, z którego nie chciało się wychodzić, a było tak w latach 60, 70 i na początku 80-tych. W tej chwili zdaniem Jerzego Zelnika publiczność została zdegenerowana i nie wiadomo czy można z nią uzyskać jakieś porozumienie. Między innymi z powodu zaniedbań wychowawczych w szkołach.

W debacie PiS uczestniczyły także między innymi aktorki Anna Chodakowska, Ewa Dałkowska i Katarzyna Łaniewska, Bernarda Ładysz, Joanna Wnuk-Nazarowa i Bronisław Wildstein. Prowadził ją profesor Piotr Gliński. Konkretne propozycje dotyczące kultury mają zostać przedstawione na kongresie programowym PiS, 15 lutego w Warszawie.