RBN zajmowała się już kwestiami ukraińskimi na początku grudnia oraz przed miesiącem.

Państwo to nie tylko RBN. Ma wiele organów i wszystkie one działają w tej sprawie stosownie do swoich kompetencji - zapewnia Koziej na zarzuty, że to za późno.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy prezydenta w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. W skład RBN wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, obrony narodowej oraz przywódcy partii politycznych reprezentowanych w parlamencie.