Zgłaszam wniosek formalny na znak protestu. Używanie nazwy "afrykański pomór świń" jest dyskryminacją Afryki. Prosiłbym o używanie nazwy "tropical swine fever" (tropikalny pomór świń) zamiast "african swine fever" - powiedział z mównicy sejmowej poseł John Godson.

Sala sejmowa zareagowała śmiechem i oklaskami. Słychać tez było mniej liczne okrzyki "brawo, brawo".

Afrykański pomór świń (angielska nazwa choroby African swine fever, międzynarodowy skrót ASF) to jest najgroźniejsza choroba wśród świń. Nie ma na nią szczepionki, a do tego jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. W Polsce wykryto pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń.

Pierwszy opis tej choroby pojawił się w 1921 roku w Afryce. Stamtąd zaczęła się ona przenosić na kontynent Europejski. Pierwsze ogniska stwierdzono 36 lat później w Portugalii i Hiszpanii. Tam sobie poradzono z tym problemem, wybijając zwierzęta. Choroba pojawiała się później we Francji, Włoszech, na Malcie. W 2007 roku stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń w Gruzji. Stamtąd choroba przeniosła się do Armenii, Azerbejdżanu i do Rosji. W tym momencie pojedyncze ogniska pomoru znajdują się na Ukrainie, nie wiadomo ile jest na Białorusi. Ostatnio też odkryto pojedyncze przypadki afrykańskiego pomoru świń wśród dzików na Litwie.