Aleksander Kwaśniewski zwrócił uwagę, że społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie jest dużo bardziej świadome swej tożsamości, niż się prezydent Putin spodziewał. 23 lata niepodległości ukraińskiej to przecież jedno pokolenie które nie zna Związku Radzieckiego, bo urodziło i uczyło się w wolnym kraju. 

Zdaniem gościa Polskiego Radia działania rosyjskiego prezydenta dyktowane są chęcią powstrzymania podobnych ruchów na pozostałym obszarze wschodniej Europy. Najczarniejszym snem wszystkich autorytarnych liderów bloku poradzieckiego jest powtórzenie się scenariusza Majdanu na ich terenie.

Aleksander Kwaśniewski uważa, że w pewnych okolicznościach do podobnych protestów jak na Ukrainie może dojść również w Mińsku i w Moskwie.