Szef rządu dodał, że na bezpieczeństwo naszego kraju i siłę jego autorytetu na świecie wpływa także jedność Polaków i instytucji życia publicznego wokół zdolności obronnych Polski. Dodatkowo, ważną rolę odgrywają również działania naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Kondycja naszej gospodarki bezpośrednio wpływa na możliwości obronne Polski. Przypominał o tym premier Donald Tusk. Szef rządu, wraz z prezydentem i ministrem obrony narodowej, wzięli udział w dorocznej odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych.

Premier podczas spotkania z dziennikarzami podkreślał silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej, która wynika z dużych nakładów finansowych na obronność. Mówił, że dzięki temu, iż do naszego kraju "nie dotarła recesja", Polska - w przeciwieństwie do państw dotkniętych kryzysem - nie musiała ciąć wydatków na obronność.

Jesteśmy pod tym względem wyjątkowym państwem w Unii Europejskiej - ocenił premier. - To daje nam mandat do twardego stawiania spraw bezpieczeństwa całego kontynentu i dzięki temu nasze słowa i argumenty są wysłuchiwane zdecydowanie uważniej, niż tych państw, które nie chcą wydawać na swoją obronę odpowiednich sum - mówił Donald Tusk.