Jego zdaniem, jej ofiarami padają w Polsce ostatnio katolicy, którzy podpisali tak zwaną deklarację wiary pracowników służby zdrowia.

- Wyrażam zdumienie i zatrwożenie, iż nietolerancja ta przybiera nie tylko formę nagonki i publicznego linczu, ale także wiąże się z wywieraniem presji powiązanej z domyślnymi groźbami wyciągania konsekwencji wobec sygnatariuszy Deklaracji  - napisał poseł Szczerski w liście do profesor Ireny Lipowicz.

Jego zdaniem działania takie naruszają ich prawa obywatelskie i są sprzeczne z artykułem 53. Konstytucji, który zapewnia każdemu wolność sumienia i religii.

Według Krzysztofa Szczerskiego groźby polegające na sugerowaniu zrywania kontraktów z NFZ oraz pozbawiania sygnatariuszy deklaracji pracy padały z ust przedstawicieli władz publicznych.