Jak czytamy w raporcie, po wzroście w ostatnim miesiącu, w lipcu oceny rządu wróciły do poziomu sprzed dwóch miesięcy. Poparcie dla gabinetu Donalda Tuska deklaruje 26 procent badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem. Więcej, bo 38 procent respondentów to przeciwnicy obecnego rządu. 32 procent z biorących udział w badaniu ma natomiast do niego stosunek obojętny.

W ostatnim miesiącu pogorszyła się ocena działalności obecnej Rady Ministrów. Odsetek osób dobrze oceniających jej działalność spadł o 7 procent, do poziomu 26 procent. Jednocześnie przybyło osób, które postrzegają ją negatywnie. Źle politykę rządu ocenia 59 procent respondentów - to wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem.

W lipcu spadły też notowania szefa rządu. Zadowolenie z tego, że Donald Tusk jest premierem wyraziło tylko 29 procent ankietowanych, w porównaniu z 34 procentami w poprzednim miesiącu. Złe zdanie o aktualnym szefie Rady Ministrów ma ponad połowa respondentów (55 procent), co jest wzrostem o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 3 a 9 lipca 2014 roku na liczącej 943 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Czytaj także: PO traci na taśmach. Zyskuje Korwin-Mikke i... prezydent>>>