Fuszara zastąpiła na tym stanowisku Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, która wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego.

Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej przekonywał, że nowa pełnomocnik rządu ds. równego traktowania to właściwa osoba na właściwym miejscu. - Niezależnie kto ma jakie poglądy, jedna kwestia nie budzi żadnych wątpliwości czyli nadzwyczajne kompetencje pani minister - zachwala Tusk.

Premier zapowiedział, że nowa pełnomocnik zajmie się między innymi konwencją o zapobieganiu przemocy, ustawą o in vitro oraz zwiększeniem szans kobiet w życiu publicznym.

Małgorzata Fuszara w gabinecie cieni Kongresu Kobiet pełni funkcję Ministra ds. Równości Płci i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Na konferencji prasowej była pytana o możliwość współpracy z organizacjami prawicowymi.

Zawsze uważałam, i w badaniach to często podkreślałam, że jest cały szereg takich celów, co do których zarówno organizacje feministyczne, jak i organizacje tzw. prawicowe, mogą ze sobą współpracować, dlatego że nie ma człowieka, który powiedziałby, że nie jest np. przeciwko przemocy w rodzinie - tłumaczyła nowa pełnomocnik rządu.

Małgorzata Fuszara jest między innymi dyrektorką Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, pracuje w Katedrze Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa. Kieruje Ośrodkiem Badań Społeczno - Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu socjologii prawa i studiów kobiecych.