Claudia Torres-Bartyzel (ur. 1964) ukończyła w 1990 roku studia magisterskie w zakresie socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką pierwszej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 roku na stanowisku doradcy ministra w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji Urzędu Rady Ministrów. Potem pracowała w administracji publicznej , a w styczniu 1998 roku objęła stanowisko dyrektora Departamentu Szkolenia Służby Cywilnej.

W latach 1998 - 2004 była osobą zastępującą dyrektora generalnego Urzędu Służby Cywilnej, a w roku 2006 - także pełniącą obowiązki dyrektora Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej. W 2006 roku została powołana na stanowisko prezesa Zarządu CIECH SERVICE Sp. z o.o., które zajmowała do roku 2008. W latach 2008-2010 była dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od roku 2010 - dyrektorem Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN. Od 2013 roku kieruje także Pionem Rozwoju w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.