Nowymi członkami PKW z dniem 4 grudnia 2014 r. zostali:

1. Wiesława Błusia – sędziego Sądu Najwyższego;
2. Zbigniewa Cieślaka – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
3. Arkadiusza Despota-Mładanowicza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
4. Wojciecha Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego;
5. Wojciecha Kręcisza – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
6. Sylwestra Marciniaka – sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego;
7. Janusza Niemcewicza – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;
8. Krzysztofa Strzelczyka – sędziego Sądu Najwyższego.

Jak podkreśla szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek, nominacje już zostały wręczone. Bronisław Komorowski powołał 8 sędziów, ale nominacje otrzymał także zasiadający w PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. Kozielewicz od 21 listopada zasiadał w składzie PKW - zastąpił innego sędziego, który skończył 70 rok życia.

Decyzja prezydenta oznacza, że Państwowa Komisja Wyborcza jest już w pełnym składzie i może rozpocząć normalną pracę. - Prezydent już wcześniej deklarował, że skład PKW powinien być szybko uzupełniony - przypomina Trzaska-Wieczorek.

W składzie PKW od poniedziałku był tylko jeden sędzia. Po zakończeniu drugiej tury wyborów samorządowych dymisję złożyło 8 członków PKW. Rezygnacja sędziów była związana z zamieszaniem z systemem informatycznym i długim oczekiwaniem na wyniki głosowania w wyborach samorządowych.